OPŁATY

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. podatek od spadków darowizn
  3. opłatę sądową
  4. wynagrodzenie notarialne

W celu ustalenia szczegółowych opłat związanych z konkretną czynnością notarialną prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.